Als u getest moet worden op corona, kan u op afspraak terecht bij de coronapost in Leuven
(voor alle inwoners uit Oost-Brabant*) 

⚠ LET OP ⚠

→ Zijn er momenteel voor vandaag geen afspraken meer beschikbaar in ons testcentrum?
U kan mogelijks wel nog terecht in een ander testcentrum via https://testcovid.doclr.be/#!/flow of https://testcovid.doclr.be/#!/saps

Op dit moment kunnen wij de mogelijkheid tot testen niet uitbreiden. Dit om volgende redenen:
– Pas eind september hebben we de bevestiging gekregen dat de testcentra open mogen blijven, hierdoor was de tijdspanne te kort om voldoende personeel te vinden.
– De huidige indicaties tot testen zijn te ruim, waardoor het aantal testen veel te groot is en deze klinisch/medisch niet relevant zijn.
– De gewone (reguliere) zorg is momenteel terug opgestart en samen met het loslaten van verschillende corona maatregelen (zoals mondmasker, cultuursector, sportwedstrijden, enz) moeten we ervoor zorgen dat de eerstelijnszorg niet in de problemen komt.

Onze onthaalbedienden kunnen hier niets aan doen en kunnen ook geen extra afspraken maken. Indien u hierover een klacht wil neerleggen, kan u dit doen via ons klachtenformulier https://www.khobra.be/melding

→ Wij testen GEEN UITGAANDE REIZIGERS in ons centrum. Wie toch een afspraak boekt met een code voor uitgaande reizigers, zal aan het onthaal geweigerd worden. Wij maken hierop geen uitzonderingen! Voor alle info over reizen vanaf 1 juli: zie punt 4
Klik hier om een afspraak te maken voor een PCR-test met code in een testcentrum in je buurt (via mijngezondheid.be).
Klik hier om een afspraak te maken op Brussels Airport

→ Ben je student aan de KU Leuven, UCLL of LUCA School of Arts en zit je op kot in Leuven?
Dan kan je terecht bij het COVID-19-centrum voor studenten lees punt 5.

ENGLISH: press here for more info.
Students in Leuven
 arriving from red zones or with mild symptoms or risk contact, can get a PCR test in the KU Leuven COVID-19 test centre. More info on https://www.kuleuven.be/coronavirus/english/test-centre

FRANÇAIS: Vous avez des symptômes ou etiez-vous en contact proche avec quelqu’un qui a testé positif? Cliquez ici pour savoir ce qu’il faut faire. 

* Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Holsbeek, Kortenberg, Leuven, Lubbeek, Rotselaar, Bertem, Bierbeek, Oud-Heverlee en Huldenberg

VEELGESTELDE VRAGEN

Toch nog andere vragen? Contacteer uw huisarts of consulteer www.info-coronavirus.be/nl/

1. Wat als... ik besmet ben of in contact kwam met een besmet persoon?

In deze flowchart vind je antwoord op deze vragen. 

Toch nog vragen? Contacteer uw huisarts.

Je gaat in quarantaine en maakt een afspraak voor een test.
Via deze link (klik hier) kan u een afspraak maken in een triage- en afnamecentrum uit de buurt. Meer info vind je hieronder bij punt 2.1

Onderaan in deze flowchart staat uitgelegd wanneer je in quarantaine of isolatie moet en wat dit precies inhoudt.  

2. Vragen in verband met uw afspraak

Met reeds ontvangen activatiecode: Via testcovid.doclr.be/ kan u met onderstaande gegevens een afspraak maken in een triage- en afnamecentrum uit de buurt.

 • een 16-cijferige code die je per SMS of via je huisarts kreeg
 • je rijksregisternummer
 • een gsm-nummer om je te kunnen bereiken bij problemen.
 • de naam van de huisarts die het resultaat ook moet ontvangen

zonder activatiecode:

In de week: via uw vaste huisarts, of de vervangende arts in geval uw huisarts afwezig is. 
In het weekend, op brug- en feestdagen: via de huisarts van wacht.

-> Zij hebben toegang tot een agenda om een afspraak in te plannen op de coronapost.

Moet je kind getest worden en wil je je kind graag op voorhand informeren hoe de test verloopt? Bekijk samen dit filmpje.

Vertrekt u naar het buitenland? Dan kan u jammer genoeg niet bij ons terecht. 

Klik hier om een afspraak te maken voor PCR-test in een testcentrum in Leuven.
Klik hier om een afspraak te maken op het testcentrum Brussels Airport.

Neen, vrije raadplegingen zijn niet toegestaan onder andere omwille van social distancing maatregelen

Wij werken enkel op afspraak

Uw afspraak gaat door op volgend adres:

  • Coronapost Leuven
   Kardinaal Mercierlaan 46, 3001 Leuven (route Google Maps)
   Toegang via dezelfde inrit als de parking van OHL King Power stadion én Stade Leuven tennisclub.

Kom een 5-tal minuten op voorhand.
U dient zich telkens eerst aan te melden bij het onthaal

  • eID / Kids-ID (of rijksregisternummer indien uw kind geen Kids-ID heeft)
  • Mondmasker verplicht (>12 jaar)
  • Kom bij voorkeur alleen. Indien nodig mag u een begeleider meebrengen. Begeleiders moeten buiten blijven wachten, uitgezonderd begeleiders van jonge kinderen of hulpbehoevende personen.

U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts nodig. Uw huisarts heeft deze elektronisch naar ons verzonden.

De coronapost wordt bemand door huisartsen en verpleegkundigen uit onze regio. Zij werken nauw samen als team. 

Uw huisarts zal oordelen of u in aanmerking komt om doorverwezen te worden. 

Wij voeren enkel testen uit die door de overheid terugbetaald worden, en die via de wetenschappelijke kanalen worden aanbevolen. 

U kan niet bij ons terecht voor:

  • pre-operatieve staalafname
  • een wisser voor vertrek op vakantie wegens administratieve noodzaak

Het is dan ook nutteloos om aan te dringen bij de huisarts. Uw huisarts kan u hiervoor via andere kanalen verder helpen zo nodig.

Indien u er niet geraakt of toch naar spoed wordt doorverwezen, belt uw vaste huisarts om uw afspraak te annuleren.
Indien u uw huisarts niet kan bereiken, belt u zelf naar onthaal op nr. 016/27 28 20 en bent u zelf verantwoordelijk om uw huisarts hiervan op de hoogte te brengen. 

Dit telefoonnummer dient niet voor andere vragen (resultaten,…)

3. Vragen in verband met uw resultaat

De meeste resultaten zijn gekend na 24 uur. Veiligheidshalve communiceren wij steeds “binnen de 48u”.

Is uw resultaat niet gekend na 48u? Contacteer uw huisarts.

Dit kan enkel via :

  • de MyNexus-app: via www.nexuzhealth.be of de app op uw smartphone kan u gemakkelijk uw resultaten raadplegen. Opgelet voor kinderen jonger dan 15 jaar is een aparte procedure nodig. (zie document dat u ontving op de Coronapost)
  • de website www.mijngezondheid.belgie.be : Ga naar “rapporten en resultaten”, en klik dan op “CoZo”. Of bekom het resultaat via uw SMS-code hier.  
  • Hoe aanloggen bij eHealth kan je bekijken in dit filmpje.
   Waar je de resultaten vindt, wordt stap voor stap uitgelegd in dit filmpje.
  • uw huisarts, of de vervangende arts in geval van ziekte of vakantie. 

Uw huisarts is verantwoordelijk voor de opvolging van de resultaten. Spreek samen af hoe het resultaat gecommuniceerd wordt. 

Bij een positief resultaat – dit wil zeggen dat u met het coronavirus besmet werd – zal u ook opgebeld worden door het nummer van de “contacttracing”: 02/214 19 19. 

Bel dus niet naar : 

  • huisarts van wacht of 1733
  • labo’s (HH Leuven, UZ Leuven, MCH, …)
  • secretariaten van huisartsenkring of coronapost
   —> Zij kunnen niet aan de resultaten. 

Dan moet uw huisarts voor u op zoek gaan naar het resultaat via de medische verantwoordelijke van de coronapost. Zij zijn samen met uw huisarts (en uzelf) de enigen die toegang hebben tot de resultaten. In geen enkel geval mogen deze medische verantwoordelijken resultaten rechtstreeks aan de patiënt meedelen. 

Uw huisarts heeft deze contactgegevens doorgekregen via de bij hem/haar gekende vertrouwelijke kanalen. 

Bel dus niet naar : 

  • labo’s (HH Leuven, UZ Leuven, MCH, enzovoort …)
  • huisarts van wacht of 1733
  • secretariaten van huisartsenkring of coronapost
   —> Zij kunnen allemaal niet aan de resultaten.

4. Plan je een reis naar het buitenland?

Bekijk de voorwaarden per land onder de reisadviezen op de Europese website Re-open Europe of op de website van de FOD Buitenlandse zaken.

Hoe maak je een afspraak voor een test?
→ zie punt 4.2
OPGELET: U kan voor een coronatest voor een reis NIET terecht op de coronapost Leuven (OHL). Dit centrum dient uitsluitend voor mensen met symptomen van COVID-19 of een hoogrisicocontact.

Hoe verkrijg je een corona-certificaat?
→ zie punt 4.3


Nog niet (volledig) gevaccineerd?
Vanaf 1 juli
 zal iedere Belg die nog niet (volledig) gevaccineerd is 2 keer een gratis test kunnen laten afnemen.

  • Hiervoor moet je een speciale code aanvragen via de personal health viewer op MijnGezondheid.be die 10 dagen geldig blijft.
  • Met die code kan je een afspraak maken in een testcentrum. Op testcovid.doclr.be vindt u de test- en triagecentra* waar u terecht kan voor een PCR-test. U vindt de contact- en/of reservatiegegevens door te klikken op een blauw icoon op de kaart. 
  • De resultaten van de analyse zijn toegankelijk via MijnGezondheid.be. Het merendeel van de labo’s heeft daarnaast ook nog bijkomende communicatiemiddelen opgezet om u het resultaat en certificaat te bezorgen.
   Hou er rekening mee dat het tussen de 24 en 36u duurt vooralaar u uw resultaat van een PCR-test ontvangt. Maak dus tijdig uw afspraak.

OPGELET: U kan voor een coronatest voor een reis NIET terecht op de coronapost Leuven (OHL). Dit centrum dient uitsluitend voor mensen met symptomen van COVID-19 of een hoogrisicocontact.

 

* In het algemeen hebben private labo’s én een significant aantal ziekenhuislabo’s (met een blauw icoon op de kaart) capaciteit voorzien om dergelijke afnames te doen. Als algemene regel geldt dat de zowat 140 triage- en staalafnamecentra van het land die door de overheid werden ingericht (met een groen icoon op de kaart), tot op heden quasi uitsluitend patiënten testen die voldoen aan een testindicatie (symptomatische en asymptomatische risicocontacten).

Vanaf 1 juli kunnen de COVID-certificaten gebruikt worden.  Download je certificaat via covidsafe.be of de app CovidSafeBE. Met dit persoonlijke COVID-certificaat kan je dan vanaf 1 juli geldig binnen de EU aantonen dat je:

  1. ofwel voldoende gevaccineerd bent (in principe vanaf 2 weken na het 2e vaccin)
   • vaccinatiecertificaat = 1 jaar geldig, te tellen vanaf de dag van de vaccinatie
  2. ofwel een geldige negatieve test hebt
   • testcertificaat = 72 uur geldig, te tellen vanaf het moment van de test. Omdat labo’s tijd nodig hebben om de testen te verwerken en de resultaten te registreren, ontvang je meestal een certificaat dat nog 24 tot 48 uur geldig is.
  3. ofwel (recent) hersteld bent van COVID-19
   • herstelcertificaat = geldig vanaf 11 dagen na het moment van een positieve test en blijft 180 dagen geldig te tellen vanaf het moment van de test

Met vragen over het COVID-certificaat kan je terecht bij het callcenter Vlaanderen: 078 78 78 50 (9u-19u op weekdagen)

5. Ben je student aan de KU Leuven, UCLL of LUCA School of Arts en ben je op kot in Leuven?

Dan kan je voor een test terecht in het COVID-19-afnamecentrum van de KU Leuven. Je kan er gratis terecht en zonder verwijzing van een arts, maar je moet wel vooraf een afspraak maken via hun website

Binnen de 48 uur na je test krijg je het resultaat.
Voor alle praktische info kan je terecht op https://www.kuleuven.be/coronavirus/afnamecentrum/praktisch.

Neem dan contact op met :

  • je eigen huisarts bij voorkeur
  • het Studentengezondheidscentrum van de KU Leuven na afspraak via het webformulier voor studenten van de KU Leuven, LUCA en VLERICK.

Tijdens het weekend en op feestdagen bel je 1733. 

6. Quarantaine certificaat nodig?

Als je kan thuis werken, moet je thuis werken.
Wie niet kan thuis werken, krijgt een quarantaine certificaat. Niet ontvangen? Via mijngezondheid.belgie.be kan je zelf een certificaat aanmaken en downloaden. Rechtstreekse link: https://quarantaine.info-coronavirus.be/nl/quarantaine

7. Andere vragen?