Als u getest moet worden op corona, maakt uw huisarts of de huisarts van wacht een afspraak voor u bij de coronapost in Leuven
(voor alle inwoners uit Oost-Brabant*) 

* Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Holsbeek, Kortenberg, Leuven, Lubbeek, Rotselaar, Bertem, Bierbeek, Oud-Heverlee en Huldenberg

VEELGESTELDE VRAGEN

Toch nog andere vragen? Contacteer uw huisarts of consulteer www.info-coronavirus.be/nl/

1. Vragen in verband met uw afspraak

   • In de week: via uw vaste huisarts, of de vervangende arts in geval uw huisarts afwezig is. 
   • In het weekend, op brug- en feestdagen: via de huisarts van wacht.

Zij hebben toegang tot een agenda om een afspraak in te plannen op de coronapost.

Neen, vrije raadplegingen zijn niet toegestaan onder andere omwille van social distancing maatregelen

Wij werken enkel op afspraak

Uw afspraak gaat door op de Coronapost Leuven, Kardinaal Mercierlaan 46, 3001 Leuven.  
Toegang via dezelfde inrit als de parking van OHL King Power stadion én Stade Leuven tennisclub.

U dient zich eerst aan te melden bij het onthaal.

 

  • eID / Kids-ID (of rijksregisternummer indien uw kind geen Kids-ID heeft)
  • Mondmasker verplicht (>12 jaar)
  • Kom bij voorkeur alleen. Indien nodig mag u een begeleider meebrengen. Begeleiders moeten buiten blijven wachten, uitgezonderd begeleiders van jonge kinderen of hulpbehoevende personen.

U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts nodig. Uw huisarts heeft deze elektronisch naar ons verzonden.

De coronapost wordt bemand door huisartsen en verpleegkundigen uit onze regio. Zij werken nauw samen als team. 

Uw huisarts zal oordelen of u in aanmerking komt om doorverwezen te worden. 

Dit kan in kader van: 

  • milde tot ernstige ziektesymptomen
  • coronatest na terugkeer uit een “oranje zone” of “rode zone” (voor meer info zie website FOD Buitenlandse Zaken)
  • hoogrisico-contact met een corona positieve patiënt

Wij voeren enkel testen uit die door de overheid terugbetaald worden, en die via de wetenschappelijke kanalen worden aanbevolen. 

U kan niet bij ons terecht voor:

  • pre-operatieve staalafname
  • een wisser voor vertrek op vakantie wegens administratieve noodzaak

Het is dan ook nutteloos om aan te dringen bij de huisarts. Uw huisarts kan u hiervoor via andere kanalen verder helpen zo nodig.

Indien u er niet geraakt of toch naar spoed wordt doorverwezen, belt uw vaste huisarts om uw afspraak te annuleren.
Indien u uw huisarts niet kan bereiken, belt u zelf naar onthaal op nr. 016/27 28 20 en bent u zelf verantwoordelijk om uw huisarts hiervan op de hoogte te brengen. 

Dit telefoonnummer dient niet voor andere vragen (resultaten,…)

2. Vragen in verband met uw resultaat

De meeste resultaten zijn gekend na 24-36 uur. Veiligheidshalve communiceren wij steeds “binnen de 48u”.

Is uw resultaat niet gekend na 48u? Contacteer uw huisarts.

Dit kan enkel via :

  • uw huisarts, of de vervangende arts in geval van ziekte of vakantie. 
  • www.mijngezondheid.belgie.be : hier kan u zelf uw resultaat opzoeken. Ga naar “rapporten en resultaten”, en klik dan op “CoZo”.

Uw huisarts is verantwoordelijk voor de opvolging van de resultaten. Spreek samen af hoe het resultaat gecommuniceerd wordt. 

Bij een positief resultaat – dit wil zeggen dat u met het coronavirus besmet werd – zal u ook opgebeld worden door het nummer van de “contacttracing”: 02/214.19.19. 

Bel dus niet naar : 

  • labo’s (HH Leuven, UZ Leuven, MCH, …)
  • huisarts van wacht of 1733
  • secretariaten van huisartsenkring of coronapost
   —> Zij kunnen niet aan de resultaten. 

Dan moet uw huisarts voor u op zoek gaan naar het resultaat via de medische verantwoordelijke van de coronapost. Zij zijn samen met uw huisarts (en uzelf) de enigen die toegang hebben tot de resultaten. In geen enkel geval mogen deze medische verantwoordelijken resultaten rechtstreeks aan de patiënt meedelen. 

Uw huisarts heeft deze contactgegevens doorgekregen via de bij hem/haar gekende vertrouwelijke kanalen. 

Bel dus niet naar : 

  • labo’s (HH Leuven, UZ Leuven, MCH, enzovoort …)
  • huisarts van wacht of 1733
  • secretariaten van huisartsenkring of coronapost
   —> Zij kunnen allemaal niet aan de resultaten.

Wij werken samen met het “federaal labo”. Dit is niet 1 labo, maar meerdere labo’s verspreid over België. Hier bestaat geen centraal telefoonnummer van. Het is zinloos om rechtstreeks naar een labo te proberen bellen. Zij kunnen en mogen geen resultaten meedelen.

De stalen gaan nooit naar het labo van het Heilig Hartziekenhuis Leuven, UZ Leuven of MCH.

3. Andere vragen